İnformatika 700 Qızıl Qayda

QISA MÜDDƏTDƏ MAGİSTR OLMAĞIN SİRRİNİ TAPDIQ! 

İnformatika - 700 QIZIL QAYDA (Əli Ələkbərzadə)


İNFORMATİKA - QISA QEYDLƏR KİTABI

20 GÜNƏ İNFORMATİKANI BU KİTABLA ÖYRƏNƏCƏKSİNİZ!


Əmrah Əhmədin hazırladığı "İnformatika - Qısa Qeydlər kitabı"nda İnformatikadan magistraturaya qəbul imtahanında düşəcək mövzulardan önəmli qeydlər yer alır. Qısa müddətdə hazırlaşmaq və təkrar etmək istəyənlər üçün ideal vəsaitdir.

PORTLAR VƏ NÖVLƏRİ

PORTLAR 

Xarici qurğuları kompüterə qoşmaq üçün istifadə olunun yuvalardır.  LPT, Com, USB, PS/2, Firewire və.s kimi növləri mövcuddur.


 

CPU (MİKROPROSESSOR) NƏDİR?

MİKROPROSESSOR, yəni CPU NƏDİR? 

Mikroprosessor (CPU)  - Central Prosessing Unit.  İnformasiyanı ikilik kod şəkilində emal edən qurğudur. Kompüterin beyni desək daha adına layiq olar. El arasında prosessor dediyimiz qurğudur ki, kompüterdərki bütün kodlaşdırma işlərini yerinə yetirir. Mikroprosessor 2 hissədən ibarətdir. Hesab-Məntiq qurğusu, İdarə qurğusu. 


 
MAGISTR OL