İnformatika Əsas anlayışlar Say sistemləri

İnformatikanın əsas anlayışları, informasiya anlayışı onun xassələri formaları və s.
Həmçinin say sistemləri bir say sistemindən digər say sisteminə keçmə haqqında məlumatları bu təqdimatdan ala bilərsiniz. 


No comments:

Post a Comment

www.magistrol.com

MAGISTR OL