29 iyul 2014 Günün Sualları Məntiq İnformatika

1. II səviyyəli Keş-yaddaş harada yerləşir?
A) Mikroprosessorun daxilində
B) RAM-la CPU-nun arasında
C) CD və ya DVD disklərdə
D) Xarici yaddaşın daxilində
E) Sərt diskdə
2. Hansı Şəbəkə Protokolu deyil?
A) İMAP  B)İCMP C)İP  D)TCP  E)LTP3. Windows əməliyyat sistemində pəncərəni bağlamaq üçün klaviaturada hansı düymələrdən istifadə edilir?
A) Alt+Esc
B) Ctrl+Alt
C) Alt+Tab
D) Alt+Enter
E) Alt+F4

4. Verilənlər bazasında əsas açar (Primary Key) nədir?
A) Cədvəldə birinci sütundur
B) Cədvəldə yazıları birqiymətli təyin edən bir və ya bir neçə sütundur
C) Xarici açarın (foreign k
ey) sinonimidir
D) Cədvəldə axırıncı sütundur
E) Yalnız ədədi qiymətlər yazılması mümkün olan sütundur
 5. 3 MB-lıq səs faylı, 200 KB-lıq şəkil faylı, 2048 baytlıq mətn faylı və 8192 bitlik keş faylı birlikdə yaddaşda neçə KB yer tutar?


6. Aşağıdakıcədvəldə “?” əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır?


4
3
7
10
5
6
11
17
9
4
13
17
11
14
25
?
  
A) 33          B) 36          C) 37         D) 38       E) 397.       3a @ 4b = a + b + 1  
2a & 5b = a-b + 2
5a * 3b = a + b-3
         (27 @ 16) & (25 * 9) = ?
A) 4          B) 5           C) 6          D) 7          E) 8


8. 
A) 4            B) 5             C) 6             D) 7            E) 8


9.     B İ N A
            İ N A N
            A B A N                      B A N A=?
            N A B İ
            B A N A 

A) 4 1 2 1                         B) 2 1 4 3            C) 1 4 1 2
D) 4 3 2 1                         E) 3 2 1 2

10. 4   @   3 = 13 
5  @   4 = 17
6  @   2 = 12
9  @   6 = ? 

A) 24           B) 25          C) 26          D) 27         E) 28----------------------


No comments:

Post a Comment

www.magistrol.com

MAGISTR OL