izahli məntiq dərsləri-1 (Şifrələr)


Gördüyünüz kimi yuxarıda AZƏRBAYCAN sözünün hər bir hərfi bir rəqəmlə işarə olunmuşdur. Bu cür işarələnməyə şifrələnmə deyilir.
A N A sözünün şifrəsin tapmaq istəsək, Yuxaridakı sözdə A-3, N-2 olduğunu görərik. Deməli A N A sözünün şifrəsi 3 2 3. 

Xəbərin davamında bu mövzudan olan izahlı məntiq testləri və video dərslə tanış ola bilərsiniz...
SUAL-1

SUAL-2


SUAL-3


2 comments:

www.magistrol.com

MAGISTR OL