Magistr Sınaq İmtahanı - 4

Xəbərin davamından TQDK qəbul proqramı əsasında hazırlanmış 4-cü Ümumi Magistr Sınaq İmtahanın yükləyə və doğru cavablarına baxa bilərsiniz.
YÜKLƏ

                          MƏNTİQ
1.A
2.C
3.B
4.D
5.E
6.C
7.E
8.C
9.E
10.B
11.D
12.D
13.A
14.A
15.A
16.C
17.B
18.D
19.B
20.A
21.A
22.D
23.E
24.E
25.E
26.C
27.B
28.E
29.D
30.E
31.E
32.C
33.B
34.E
35.C
36.B
37.D
38.E
39.E
40.D
41.A
42.E
43.A
44.B
45.B
46.4
47.56
48.17
49.145
50.416


                 İNFORMATİKA
51.A
52.C
53.C
54.A
55.A
56.B
57.D
58.E
59.A
60.B
61.B
62.D
63.B
64.B
65.C
66.A
67.B
68.D
69.E
70.C
71.122
72.49
73.88
74.46
75.145(6)

                       İNGİLİS DİLİ
76.D
77.D
78.B
79.A
80.E
81.*
82.D
83.D
84.E
85.D
86.B
87.C
88.A
89.C
90.D
91.A
92.A
93.C
94.E
95.E
96.125
97.123
98.135
99.345
100.35182674
MAGISTR OL