İnformatika Test Bankı - VBİS Access (doğru cavablar)

Xəbərin Davamından İnformatika Test Bank kitabının VBİS Access mövzusunun doğru cavablarını əldə edə bilərsiniz.
Hər hansı uyğunsuzluqla qarşılaşsaz aşağıdakı rəy qutulularına bu haqda yazmağınız xahiş olunur. 
Cavabların hazırlanmasında zəhməti keçmiş bütün dəyərli insanlara təşəkkür edirik!
Test Bankı Necə Əldə Edə Bilərəm?
  1. E
51.A
101.B
151.B
  2. A
52. A
102. A
152.B
  3. B
53. A
103. E
153.B
  4. A
54. A
104. C
154.A
  5. E
55. E
105. C
155.D
  6. A
56. D
106. B
156.E
  7. D
57. D
107. C
157.A
  8. E
58. A
108. C
158.A
  9. A
59. B
109. A
159.B
10. E
60. E
110. C
160.E
11. E
61.A
111. D
161.B
12. E
62.E
112. C
162.D
13.A
63.C
113. B
163.C
14. A
64.D
114. B
164.A
15. B
65.C
115. D
165.A
16. D
66.C
116. C
166.D
17. A
67.D
117. C
167.AA
18. C
68.E
118. C
168.J
19. E
69.A
119. D
169.J
20. D
70.B
120. A
170.J
21. A
71.A
121. D
171.D
22. E
72.A
122. C
172.C
23. C
73.D
123. D
173.C
24. E
74.A
124. 4 Ə.A
174.D
25. D
75.C
125. A
175.B
26. B
76.D
126. B
176.D
27. A
77.C
127. B
177.C
28. C
78.C
128. B
178.D
29. E
79.E
129. A
179.D
30. C
80.B
130. A
180.D
31. A
81.E
131. A
181.C
32. A
82.B
132. C
182. C
33. B
83.E
133. C
183.E
34. B
84.C
134. E
184.D
35. D
85.A
135.C
185.B
36. C
86.4
136. 1.6.8.9
186.B
37. D
87.C
137. C
187.E
38. B
88.D
138. E
188.D
39. C
89.D
139. E
189.D
40. C
90.D
140. D
190.C
41. C
91.C
141. B
191.C
42. A
92.D
142. D
192.246
43. E
93.B
143. C
193.1.2.3
44. A
94.D
144. D
194.1.4
45. D
95.B
145. A
195. J
46. B
96.D
146. E
196.6
47. C
97.E
147. B
197.2.5.1.4
48. A
98.E
148. D
198.5.9
49. D
99.D
149. D

50. C
100.C
150. B

No comments:

Post a Comment

www.magistrol.com

MAGISTR OL