İnformatika Test Bankı - Sinaq İmtahanları(doğru cavablar)

Xəbərin Davamından İnformatika Test Bank kitabının Sinaq İmtahanlarının doğru cavablarını əldə edə bilərsiniz.
Hər hansı uyğunsuzluqla qarşılaşsaz aşağıdakı rəy qutulularına bu haqda yazmağınız xahiş olunur. 
Cavabların hazırlanmasında zəhməti keçmiş bütün dəyərli insanlara təşəkkür edirik!
Test Bankı Necə Əldə Edə Bilərəm?


SINAQ-1
SINAQ-2
SINAQ-3
SINAQ-4
SINAQ-5
1. C
1. B
1. B
1. C
1. C
2. E
2. A
2. B
2. B
2. E
3. C
3. C
3. D
3.  E
3. C
4. C
4. C
4. A
4. B
4. D
5. J
5. D
5. B
5. B
5. C
6. D
6. D
6. C
6. A
6.C
7. A
7. E
7. E
7. D
7. C
8. C
8. A
8. D
8. A
8. E
9. B
9 *
9. C
9. C
9. C
10.D
10.D
10.E
10.E
10.C
11.A
11.B
11.A
11.D
11.D
12.C
12.E
12.E
12.D
12.C
13.C
13.D
13.C
13.B
13.B
14.D
14.A
14.A
14.B
14.B
15.C
15.C
15.B
15.C
15.C
16.E
16.A
16.B
16.C
16.C
17.C
17.D
17.C
17.C
17.E
18.A
18.C
18.C
18.E
18.D
19.B
19.D
19.B
19.B
19.B
20.D
20.E
20.B
20.E
20.D
21.20
21.2
21.7500
21.2769
21.10
22.500
22.100
22.14
22.1.2.5.6
22.4
23.16
23.1020
23.3
23.4
23.48
24.1.5.6
24.16
24.31
24.8
24.3.4.5.9
25.1.4.5
25.3.4..26.D
25.1.6
25.13.7
25.1.4

SINAQ-6
SINAQ-7
SINAQ-8
SINAQ-9
SINAQ-10
1. C
1. B
1. C
1. C
1. E
2. C
2. D
2. B
2. A
2. C
3. B
3. C
3. D
3. A
3. E
4. C
4. A
4. B
4. E
4. C
5. D
5. E
5. C
5. E
5. C
6.A
6. C
6. B
6. D
6. D
7. D
7. D
7. C
7. B
7. D
8. A
8. D
8. A
8. B
8. E
9. A
9. A
9. C
9. C
9. A
10.A
10. D
10.D
10.E
10.B
11.D
11.E
11.E
11.E
11.*
12.D
12.E
12.C
12.E
12.A
13.A
13.B
13.C
13.C
13.C
14.A
14.B
14.E
14.B
14.C
15.E
15.C
15.B
15.A
15.D
16.C
16.E
16.B
16.B
16.E
17.D
17.C
17.D
17.D
17.A
18.C
18.B
18.E
18.A
18.D
19.E
19.A
19.C
19.E
19.A
20.E
20.E
20.A
20.C
20.D
21.10001
21.51
21.2056
21.30
21.3101
22.4
22.3
22.2
22.5126
22.400
23.1.2.3.5
23.A
23.16
23.1.6.5
23.E
24.1.2.4.5
24.5
24.3.1.2.4
24.5.6
24.1.4
25.255
25. 1.3.5
25.2.4
25.1.4.5
25.6.7

No comments:

Post a Comment

www.magistrol.com

MAGISTR OL