25 Noyabr Sınaq İmtahanının Doğru Cavabları və Nəticələr

Kod          Məntiq          İnformatika          Xarici - dil          Yekun bal
450135          44          20          23          87
923199          42          19          22          83
753677          42          19          19          80
745413          39          16          23          78
919192          38          16          23          77
589873          38          15          24          77
901766          34          18          24          76
222333          42          13          19          74
353721          34          19          20          73
469504          38          14          20          72
265093          31          20          21          72
783571          31          17          24          72
222336          36          15          20          71
488910          38          18          14          70
222343          30          19          21          70
361023          31          17          22          70
899312          35          17          17          69
999521          36          15          18          69
303749          34          17          18          69
410411          31          19          19          69
693369          34          14          21          69
625296          38          16          14          68
321691          30          16          22          68
331045          36          16          15          67
259673          33          19          15          67
643163          33          17          17          67
203952          33          15          19          67
328910          35          17          14          66
228446          36          15          15          66
936969          34          16          16          66
50953          34          15          17          66
404549          34          15          16          65
597464          35          14          15          64
534245          36          11          17          64
586998          32          10          22          64
419350          38          13          12          63
749601          37          13          13          63
916092          32          16          15          63
474782          31          15          17          63
820006          33          12          18          63
631339          31          14          18          63
132221          30          15          18          63
540305          26          17          20          63
542703          35          17          10          62
389333          32          15          15          62
877768          38          7          17          62
263727          29          16          17          62
724767          32          12          18          62
295948          31          12          19          62
511510          25          16          21          62
624587          39          11          11          61
538800          29          16          16          61
575168          28          16          17          61
222337          27          17          17          61
222351          27          13          21          61
452023          30          17          13          60
80898          33          13          14          60
346491          34          11          15          60
316303          31          13          16          60
641623          29          15          16          60
351219          29          15          16          60
482429          24          13          23          60
444312          26          10          24          60
880748          26          15          18          59
87507          26          14          19          59
727083          34          15          9          58
536073          37          11          10          58
641782          34          9          15          58
534092          28          13          17          58
815153          23          17          18          58
737371          28          11          19          58
412199          27          12          19          58
425243          22          14          22          58
580993          32          14          11          57
233254          25          16          16          57
306683          29          11          17          57
12340          28          12          17          57
549989          36          9          11          56
923889          27          14          15          56
331441          26          14          16          56
585001          24          11          21          56
746671          31          17          7          55
466781          33          11          11          55
205007          32          11          12          55
53987          29          14          12          55
605188          28          15          12          55
543931          27          13          15          55
251535          28          11          16          55
264998          24          14          17          55
740382          25          12          18          55
385113          23          14          18          55
82787          31          12          11          54
388447          24          15          15          54
715839          25          12          17          54
296224          29          7          18          54
979524          23          13          18          54
512168          33          11          9          53
341438          26          14          13          53
480554          27          10          16          53
208000          28          8          17          53
903471          21          15          17          53
348513          26          9          18          53
652703          24          8          21          53
336323          27          16          9          52
363003          26          14          12          52
941083          25          14          13          52
333444          24          15          13          52
818722          24          12          16          52
851030          29          13          9          51
631828          28          14          9          51
346789          30          11          10          51
404328          29          12          10          51
609052          25          14          12          51
888971          24          13          14          51
410157          23          14          14          51
199525          26          9          16          51
645229          21          13          17          51
959664          30          13          7          50
414021          30          8          12          50
342443          26          9          15          50
361016          21          14          15          50
304871          23          11          16          50
244978          16          12          22          50
612998          28          11          10          49
837952          24          15          10          49
807043          30          7          12          49
499201          22          14          13          49
735888          23          12          14          49
648187          21          10          18          49
494321          19          12          18          49
         29          12          7          48
131313          26          15          7          48
977430          33          7          8          48
         29          11          8          48
300895          25          13          10          48
562131          25          10          13          48
993736          22          12          14          48
536188          20          12          16          48
648669          23          8          17          48
47366          18          8          22          48
658519          29          9          9          47
763087          25          12          10          47
333292          23          14          10          47
942221          27          9          11          47
678087          25          5          17          47
255172          30          11          5          46
500080          26          9          11          46
695048          22          10          14          46
682223          20          11          15          46
533885          23          7          16          46
358146          21          7          18          46
225112          14          12          20          46
679161          25          0          21          46
555501          29          12          4          45
833580          30          9          6          45
368662          19          16          10          45
540402          25          8          12          45
501773          23          10          12          45
402901          19          10          16          45
531878          19          6          20          45
213731          30          11          3          44
335034          27          9          8          44
287471          25          10          9          44
409737          20          8          16          44
636601          19          7          18          44
444250          18          8          18          44
620029          19          6          19          44
505351          21          12          10          43
490981          25          7          11          43
670569          22          10          11          43
885658          23          8          12          43
526641          22          9          12          43
626956          21          10          12          43
660099          31          8          3          42
969991          24          9          9          42
431018          24          7          11          42
6888364          23          8          11          42
553018          18          9          15          42
623182          18          9          15          42
383154          26          10          5          41
42386          23          11          7          41
709203          25          6          10          41
670392          23          8          10          41
820751          20          9          12          41
4350          19          9          13          41
894969          28          9          3          40
450513          23          14          3          40
567119          30          6          4          40
520076          23          8          9          40
617801          25          5          10          40
642504          21          4          15          40
66181          15          9          16          40
255146          9          11          20          40
621513          22          7          10          39
629103          24          4          11          39
914953          21          5          13          39
821796          17          8          14          39
443397          16          9          14          39
381944          18          6          15          39
533855          15          9          15          39
         28          7          3          38
376192          22          11          5          38
777972          25          7          6          38
885563          22          7          9          38
55856          18          10          10          38
549098          13          13          12          38
555556          15          10          13          38
557263          16          3          19          38
696009          26          6          5          37
506556          24          7          6          37
999991          21          10          6          37
374488          24          6          7          37
50669          16          13          8          37
960011          20          8          9          37
237116          20          7          10          37
874815          17          11          8          36
490599          17          9          10          36
887613          15          9          12          36
411152          25          7          3          35
933797          24          8          3          35
381813          23          6          6          35
846261          20          9          6          35
793248          19          9          7          35
599386          16          10          9          35
518710          16          10          9          35
478477          15          11          9          35
493700          14          10          11          35
600080          17          6          12          35
467899          22          1          11          34
395376          15          7          12          34
761763          14          4          16          34
907928          17          5          11          33
716589          18          8          6          32
209523          13          8          11          32
540714          9          11          12          32
69774          19          9          3          31
81114          22          5          4          31
773054          19          7          5          31
468060          21          3          7          31
439752          14          8          9          31
54044          18          7          5          30
637967          14          5          9          28
522951          17          7          3          27
696567          12          11          4          27
288806          16          5          6          27
749544          10          4          13          27
548644          16          3          6          25
614002          14          7          3          24
569103          16          7          0          23
999473          16          5          2          23
41199          10          5          8          23
696003          0          10          13          23
899919          0          2          0          2
812143          0          0          0          0
382622          0          0          0          0

No comments:

Post a Comment

www.magistrol.com

MAGISTR OL