İnformatika Testləri

1. B6 damasının qiymətini tapın
2.      Uyğunluğu müəyyən edin:  A-xassə, B-növ , C-təsvir üsulu.

            A                   B                 C
           A)    Diskretlik      Dövrülük        Şərti
           B)    Müəyyənlik     Xətti             Determinentlik
           C)    Kütləvilik     Budaqlanan    Qiymətlilik
           D)    Təzəlilik        Dövrü             Nəqli
           E)     Nəticəvilik     Xətti               Proqram

3.      ASCII kod sistemində neçə kod var? 
           A)    65536
           B)    256
          C)    255
          D)    8
          E)     1

4.      OSI etalon modelinin yuxarıdan 7-ci səviyyəsi hansıdır?
           A)    Fiziki
           B)    Tətbiqi
           C)    Nəqliyyat
           D)    Nümayiş
           E)     Şəbəkə

5.      İnformasiya rabitə kanalı vasitəsilə X-lər ardıcıllığı şəklində ötürülür və kompyuterin yaddaşında Y-lər ardıcıllığı şəklində saxlanılır.

            X                 Y
          A)    Siqnallar        Baytlar
          B)    Simvollar       Baytlar
          C)    Simvollar       Kodlar
          D)    Kodlar           Siqnallar
          E)     Simvollar       Bitlər

  
6.      Bir işçi haqqında məlumat 2048 simvoldur. Onda 8192 sayda işçi haqqında məlumatı neçə dənə CD diskə yerləşdirmək olar?
           A)    16
           B)    1
           C)    14
           D)    5
           E)     15

7.      1024 rəngli 128x64 nöqtədən ibarət olan şəkil yaddaşda nə qədər yer tutar?

8.      Yalnız daxili yaddaş qurğuları göstərilmiş sıranı müəyyən edin.

          A)    RAM, ROM, KEŞ, STRİMMER
          B)    Registr, 1-ci səviyyəli keş, CD
          C)    ROM, RAM, Registr, KEŞ
          D)    Strimmer, CPU, BİOS
          E)     CPU, RAM, HDD, DVD

9.      Şəkillərin güzgü əksin almaq üçün Paint qrafik redaktorunun hansı menyusundan istifadə olunur?
          A)    File
          B)    Edit
          C)    İmage
          D)    Format
          E)     View

10.  MS Word 2010 proqramında Şriftin ölçüsünün dəyişdirilməsi hansı TAB vərəqində yerləşir?

          A)    Home
          B)    Format
          C)    View
          D)    Review
          E)    Insert

11.  Hansı yalnız MS Excel-də var?
         A)    Vəziyyət sətri
         B)    Düstur sətri
         C)    Başlıq sətri
         D)    Menyu sətri
         E)    Alətlər paneli


12.  MS Word, MS Excel, MS Power Point proqramlarında Alt+F düyməsi hansı funksiyanı icra edir?
         A)    Format menyusunu açır
         B)    Formatting alətlər panelini görünməz edir
         C)    File menyusunu açır
         D)    Formatlaşdırma alətlərini görünməz edir
         E)    Avtofiqurlar daxil edir

13.  Aşağıdakılardan hansı I səviyyəli domendir?
         A)    ru
         B)    org
        C)    com
        D)    mil
        E)     edu

14.  Hansı fikir tam doğrudur? 
        A)    MS Word çoxçeşidli internet səhifələrinin yaradılması üçün nəzərdə tutulub
        B)    MS Excel qrafik redaktordur
        C)    Quatro pro nəşriyyat sistemidir
        D)    MS Word vasitəsilə həmçinin sadə web səhifələr də yaratmaq olur
        E)     Yuxarıdakı fikirlərin içərisində tam doğru olan fikir yoxdur

15.  Ən etibarlı topologiya hansıdır?
        A)    Tam
        B)    Şin
        C)    Qarışıq
        D)    Ulduz
        E)     İyerarxik


16.   Dördlük say sistemində verilmiş 33 ədədin altılıq say sisteminə çevirin.

17.  Aşağıda verilmiş alqoritmin icrasından sonra “a*b” hasilini hesablayın.
      a:=8      b:=a/2        c:=3*b

İF a>c   then
a:=a+c  else
a:=a+c
END

1 comment:

  1. Salam Resadet muellim. Bu testlerin cavablarini nece oyene bilerem???

    ReplyDelete

www.magistrol.com

MAGISTR OL