27 iyul 2014 Günün Sualları Məntiq İnformatika

1. Aşağıdakılardan hansı düz deyil (Windows-da)?
A) obyektləri qrup şəklində qeyd etmək olar
B) obyektləri qrup şəklində silmək olar
C) obyektləri qrup şəklində yaratmaq olar
D) obyektləri qrup şəklində köçürmək olar
E) obyektləri qrup şəklində yerini dəyişmək olar
2. Hər hansı bir ad altında diskə yazılan informasiya necə adlanır?
A) Panel
B) Qovluq
C) Piksel
D) Xana
E) Fayl


3. Hansı proqram bilavasitə slaydlarla işi yerinə yetirir?
A) MS Word
B) WordPad
C) Notepad
D) PowerPoint
E) Paint

4. Excel proqramında saxlanılan faylların əsas ad genişlənməsi hansıdır?
A) .doc
B) .xls
C) .exe
D) .txt
E) .com


5. Excel-də bir vərəqdəki sütunların sayı:
A) 65536
B) 256
C)16
D)1024
E) 777
7. 
12
8
5
3
2
?

            A) 4           B) 0           C) 1          D) 3          E) 28.                  12 @  3  = 21 
 5  @  14 = 47
 4  @  7 = 25
14 @  12 = ?

A) 50         B) 46          C) 52           D) 48          E) 549.  İki ədədin biri digərindən 5 dəfə böyükdür. Bu ədədlərin hər birindən 1 çıxdıqda ədədlərin nisbəti 7 – yə bərabər olur. Kiçik ədədi tapın.

 A) 3         B) 4          C) 5            D) 6         E) 710.Spirtin miqdarı 20%  olan 50 litr spirt su qarışığına 5 litr spirt, 5 litr də su əlavə olunsa yeni məhlulun spirt miqdarı nə qədərdir?

 A) 15        B) 20        C) 25         D) 30        E) 35


----------------------
    Günün Sualı


1 comment:

www.magistrol.com

MAGISTR OL