28 iyul 2014 Günün Sualları Məntiq İnformatika

1. Digərlərindən fərqlənən sözü tapın:
A) çaqqal               B) tülkü
C) qoyun                D) pişik

E) it

2. Anaqramlardan biri çay adını bildirmir:
A)zmanoa                  B) seyyine
C) mspsiiis                 D) prend
E) ltabik3. “?” işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın:A) 6     B) 5       C) 4       D) 2        E) 1

 4. “?” işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın:
49
23
36
26
83
41
62
?

     A) 63     B) 61       C) 42       D) 83      E) 12
5. Dərnəkdəki oğlanlar qızların 40%-ni təşkil edirsə, qızlar oğlanların neçə faizini təşkil edir?

A) 100      B) 150    C) 200   D) 250    E) 400
6.  Faylın tam adının düzgün forması hansıdır?
        A)      altkataloq1.\ altkataloq2:\fayl
        B)      altkataloq1/altkataloq2/../fayl
        C)      disk:\altkataloq1\...\fayl
        D)      disk.\altkataloq1\...\fayl
        E)      disk:/altkataloq1/.../fayl
7. Aşağıdakılardan hansı(lar) arxiv qovluqdur?


8.     Alqoritmin hər bir addımının dəqiq və birmənalı təyin olunması, icrasının müəyyən ardıcıllıqla aparılması onun hansı xassələrinə əsaslanır?
A)      Kütləvilik, diskretlik
B)      Kütləvilik, müəyyənlik
C)      Müəyyənlik, diskretlik
D)      Müəyyənlik, nəticəlilik
E)      Sonluluq, determinentlik
9.    Arxivləşdirilmiş faylın tutumu 1kb-dır. Fayl 50% sıxlaşdırılmışdır. Faylın əvvəlki ölçüsü nə qədər olmuşdur?
A)      1.5kb
B)      2kb
C)      0.5kb
D)      2.5kb
E)      4kb
10.     Drayver nədir?
A)      Kompyuter qurğularının işini təmin edən proqram
B)      Virus
C)      Antivirus proqramı
D)      Kompyuter qurğularından biri
E)      Proqramlaşdırma dili


----------------------1 comment:

www.magistrol.com

MAGISTR OL