İnformatika Test Bankı - Say Sistemləri (doğru cavablar)

Xəbərin Davamından İnformatika Test Bank kitabının Say Sistemləri mövzusunun doğru cavablarını əldə edə bilərsiniz.
Hər hansı uyğunsuzluqla qarşılaşsaz aşağıdakı rəy qutulularına bu haqda yazmağınız xahiş olunur. 
Cavabların hazırlanmasında zəhməti keçmiş bütün dəyərli insanlara təşəkkür edirik!
Test Bankı Necə Əldə Edə Bilərəm?

1.       D
51.   D
101. D
151. B  A
2.       A
52.   A
102. A
152. E  B
3.       E
53.   B
103. B
153. E  A
4.       C
54.   C
104. C
154. B
5.       C
55.   C
105. B
155. A
6.       E
56.   C
106. B
156. C
7.       C
57.   B
107. C
157. E
8.       D
58.   D
108. A
158. A
9.       D
59.   C
109. B
159. A
10.   D
60.   C
110. C
160. D
11.   B
61.   A
111. D
161. C
12.   A
62.   B
112. 77
162. B
13.   B
63.   E
113. C
163. A
14.   B
64.   C
114. D
164. D
15.   D
65.   B
115. C
165. C
16.   E
66.   B
116. *
166. B
17.   B
67.   B
117. C
167. A
18.   D
68.   B
118. C
168. C
19.   C
69.   21
119. C
169. A
20.   E
70.   C
120. C
170. C
21.   C
71.   E
121. B
171. B
22.   E
72.   B
122. B
172. A C
23.   C
73.   D
123. 229
173. B
24.   A
74.   D
124. 111011
174. A
25.   E
75.   E
125. B
175. D
26.   A
76.   C
126. 24(8)
176. B
27.   B
77.   C
127. 253
177. E
28.   J
78.   A
128. C
178. A
29.   J
79.   E
129. C
179. C
30.   D
80.   D
130. A
180. D
31.   D
81.   D
131. B
181. 651
32.   E
82.   D
132. C
182. 76
33.   D
83.   E
133. C
183. 37
34.   B
84.   E
134. A
184. 30
35.   D
85.   A
135. 203
185. 64
36.   B
86.   E
136. D
186. 51
37.   C
87.   D
137. E
187. 1110
38.   D
88.   B
138. 10000
188. 8
39.   C
89.   B
139. E
189. 1047
40.   A
90.   B
140. A
190. 277
41.   C
91.   E
141.E
191. 28
42.   D
92.   A
142.E

43.   C
93.   D
143.C

44.   D
94.   D
144.A

45.   C
95.   E
145.C

46.   E
96.   E
146.B

47.   A
97.   D  C
147.E

48.   E
98.   E
148.E

49.   D
99.   C
140.E

50.   C
100. D
150. 377

No comments:

Post a Comment

www.magistrol.com

MAGISTR OL