İnformatika Test Bankı - Əsas anlayışlar (doğru cavablar)

Xəbərin Davamından İnformatika Test Bank kitabının İnformatikanın əsas anlayışları mövzusunun doğru cavablarını əldə edə bilərsiniz.
Hər hansı uyğunsuzluqla qarşılaşsaz aşağıdakı rəy qutulularına bu haqda yazmağınız xahiş olunur. 
Cavabların hazırlanmasında zəhməti keçmiş bütün dəyərli insanlara təşəkkür edirik!
Test Bankı Necə Əldə Edə Bilərəm?


1.       D
51.   B
101. E
151. C
2.       A
52.   A
102. C
152. E
3.       C
53.   A
103. D
153. B
4.       C
54.   B
104. A
154. E
5.       C
55.   D
105. A
155. A
6.       D
56.   D
106. A
156. D
7.       B
57.   B
107. D
157. E
8.       A
58.   C
108. B
158. B
9.       C
59.   D
109. C
159. 1152 Gb
10.   D
60.   C
110. A
160. A
11.   E
61.   A
111. B
161. E
12.   E
62.   E
112. B
162. C
13.   E
63.   E
113. B
163. B
14.   D
64.   C
114. E
164. C
15.   E
65.   B
115. A
165. A
16.   B
66.   B
116. C
166. C
17.   B
67.   1.5 Kb
117. B
167. B
18.   B
68.   A
118. B
168. *
19.   E
69.   A
119. D
169. B
20.   C
70.   A
120. A
170. C
21.   A
71.   C
121. E
171. E
22.   B
72.   D
122. A
172. B
23.   A
73.   B
123. E
173. A
24.   D
74.   A
124. D
174. B
25.   C
75.   D
125. A
175. B
26.   C
76.   B
126. B
176. D
27.   B
77.   A
127. A
177. D
28.   B
78.   A
128. C
178. B
29.   D
79.   E
129. D
179. 7
30.   E
80.   C
130. A
180. 2 san
31.   B
81.   E
131. E
181. 3101
32.   A
82.   E
132. E
182.5126 Mb
33.   B
83.   B
133. E
183. 4 san
34.   A
84.   A
134. C
184. 2056 Mb
35.   C
85.   B
135. E
185. 7500 b
36.   C
86.   A
136. C
186. 2669 Kb
37.   A
87.   B
137. E

38.   3094 Gb
88.   A
138. B

39.   C
89.   C
139. C

40.   B
90.   A
140. A

41.   E
91.   B
141. A

42.   C
92.   C
142. A

43.   A
93.   D
143. *

44.   B
94.   A
144. A

45.   B
95.   C
145. A

46.   D
96.   1 Kb
146. D

47.   A
97.   C
147. C

48.   D
98.   152
148. A

49.   E
99.   D
149. C

50.   B
100. E
150. 7500 b


MAGISTR OL