İnformatika Test Bankı - Proqram Təminatı (doğru cavablar)

Xəbərin Davamından İnformatika Test Bank kitabının Proqram Təminatı mövzusunun doğru cavablarını əldə edə bilərsiniz.
Hər hansı uyğunsuzluqla qarşılaşsaz aşağıdakı rəy qutulularına bu haqda yazmağınız xahiş olunur. 
Cavabların hazırlanmasında zəhməti keçmiş bütün dəyərli insanlara təşəkkür edirik!
Test Bankı Necə Əldə Edə Bilərəm?

  1. D
51. A
101. C
151. B
201. D
251. B
301. A
  2. B
52. A
102. B
152. A
202. A
252. E
302. E
  3. E
53. E
103. A
153. D
203. A
253. A
303. B
  4. B
54. C
104. A
154. C
204. A
254. E
304. C
  5. D
55. E
105. C
155. A
205. A
255. A
305. D
  6. C
56. C
106. A
156. C
206. J
256. B
306. B
  7. C
57. A
107. A
157. A
207. B
257. C
307. A
  8. E
58. D
108. D
158. A
208. C
258. A
308. D
  9. C
59. 1.2.5.6
109. B
159. D
209. B
259. C
309. C
10. D
60. C
110. B
160. A
210. A
260. B
310. A
11. C
61.B
111. D
161. D
211. CE
261. Bm
311. D
12. C
62. A
112. E
162. E
212. A
262. B
312. E
13. A
63. B
113. A
163. E
213. C
263. C
313. D
14. C
64. D
114. C
164. B
214. E
264. B
314. D
15. C
65. A
115. C
165. A
215. C
265. A
315. B
16. A
66. E
116. A
166. E
216. A
266. D
316. E
17. C
67. C
117. C
167. 4.5
217. A
267. C
317. A
18. C
68. B
118. A
168. D
218. B
268. D
318. C
19. A
69. D
119. B
169. C
219. B
269. D
319. D
20. D
70. A
120. A
170. D
220. A
270. D
320. B
21. E
71. C
121. D
171. A
221. A
271. B
321. E
22. E
72. E
122. E
172. C
222. B
272. D
322. E
23. B
73. A
123. A
173. C
223. A
273. C
323. D
24. C
74. E
124. E
174. C
224. B
274. C
324. D
25. B
75. C
125. E
175. E
225. B
275. D
325. D
26. 2.3.4
76. A
126. E
176. C
226. A
276. E
326. D
27. A
77. C
127. D
177. D  
227. A
277. D
327. E
28. E
78. B
128. CD
178. E
228. A
278. E
328. B
29. D
79. E
129. D
179. E
229. C
279. C
329. E
30. B
80. B
130. B
180. B
230. A
280. D
330. E
31. E
81. A
131. E
181. A
231. B
281. B
331. B
32. A
82. J
132. A
182. D
232. A
282. D
332. A
33. C
83. A
133. D
183. A
233. A
283. C
333. 1.4.5
34. A
84. A
134. B
184. D
234. A
284. A
334. 6.7
35. C
85. D
135. C
185. D
235. A
285. A
335. 2.5
36. E
86. D
136. A
186. D
236. A
286. E
336. 1.3.5
37. D
87. B
137. E
187. E
237. C
287. C
337. 2.4
38. D
88. D
138. E
188. B
238. B
288. B
338. 1.5
39. A
89. 3.4.6
139. A
189. B
239. E
289. D
339. 1.2.5.6
40. B
90. D
140. C
190. C
240. A
290. D

41. D
91. B
141. E
191. A
241. A
291. B

42. B
92.A
142. E
192. B
242. D
292. B

43. BE
93. D
143. E
193. A
243. A
293. A

44. D
94. A
144. B
194. B
244. B
294. E

45. B
95.A
145. A
195. B
245. E
295. C

46. A
96. A
146. C
196. A
246. A
296. E

47. A
97. B
147. A
197. D
247. B
297. D

48. E
98. D
148. C
198. A
248. A
298. B

49. A
99. B
149. C
199. A
249. D
299. C

50. A
100. D
150. C
200. E
250. A
300. E
1 comment:

www.magistrol.com

MAGISTR OL