İnformatika Test Bankı - Ms Excel (doğru cavablar)

Xəbərin Davamından İnformatika Test Bank kitabının MS EXCEL mövzusunun doğru cavablarını əldə edə bilərsiniz.
Hər hansı uyğunsuzluqla qarşılaşsaz aşağıdakı rəy qutulularına bu haqda yazmağınız xahiş olunur. 
Cavabların hazırlanmasında zəhməti keçmiş bütün dəyərli insanlara təşəkkür edirik!
Test Bankı Necə Əldə Edə Bilərəm?


  1. D
51. E
101. B
151. E
201. C
  2. A
52. D
102. C
152. D
202. C
  3. C
53. C
103. E
153. C
203. A
  4. A
54. E
104. C
154. B
204. 12
  5. B
55. E
105. E
155. D
205. 3
  6. B
56. B
106. E
156. 12
206. 31
  7. E
57. E
107. C
157. C
207. 20
  8. A
58. B
108. C
158. A
208. 4
  9. D
59. B
109. B
159. C
209. 48
10. B
60. B
110. E
160. B
210. 57
11. D
61.A
111. D
161. E
211. 48
12. C
62. C
112. *
162. BE
212. 11
13. C
63. A
113. C
163. E
213. 2
14. C
64. B
114. E
164. E

15. B
65. B
115. E
165. C

16. C
66. A
116. C
166. D

17. B
67. E
117. E
167. C

18. B
68. A
118. C
168. B

19. *
69.AC
119. E
169. E

20. A
70. A
120. E
170. E

21. A
71. A
121. B
171. olmaz

22. B
72. E
122. A
172. E

23. D
73. A
123. C
173. B

24. A
74. C
124. E
174. C

25. A
75. B
125. 8
175. C

26. A
76. C
126. J
176. C

27. D
77. B
127. C
177. D

28. E
78. C
128. C
178. A

29. A
79. C
129. E
179. C

30. *
80. E
130. B
180. E

31. D
81. E
131. *
181. D

32. B
82. B
132. E
182. D

33. A
83. A
133. E
183. B

34. A
84. E
134. D
184. A

35. A
85. A
135. E
185. E

36. B
86. B
136. C
186. B

37. A
87. B
137. E
187. C

38. E
88. B
138. E
188. B

39. B
89. B
139. A
189. D

40. B
90. E
140. A
190. B

41. C
91. B
141. D
191. C

42. 5
92. A
142. E
192. B

43. D
93. C
143. B
193. D

44. B
94. D
144. B
194. A

45. A
95. D
145. B
195. D

46. 8
96. D
146. E
196. C

47. D
97. E
147. D
197. C

48. A
98. E
148. C
198. 16384

49. E
99. D
149. A
199. C

50. A
100. C
150. C
200. D

No comments:

Post a Comment

www.magistrol.com

MAGISTR OL