PORTLAR VƏ NÖVLƏRİ

PORTLAR 

Xarici qurğuları kompüterə qoşmaq üçün istifadə olunun yuvalardır.  LPT, Com, USB, PS/2, Firewire və.s kimi növləri mövcuddur.


 USB (Universal Serial Bus) —
ingiliscədə, (yığcam) universal ardıcıl şin sözlərinin baş hərflərindən əmələ gəlmişdir. USB, periferiya qurğuları üçün nəzərdə tutulub və məlumatın ardıcıl, yəni bit-bit ötürülməsi üçün interfeysdir.  2000-ci ilin ən böyük texnoloji kəşflərindən biridir. Çox sürətli informasiya ötürmək qabiliyyətinə malikdir. USB 1.1 , 2.0 , 3.0 , 3.1 növləri vardır. Ən sürətlisi isə 3.1-dir. Ardıcıl portdur.


LPT - 25  kontaktlı paralel portdur. Əsasən printer və skayner qoşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

COM - 9 kontaktlı ardıcıl portdur. Modem,  plotter, maus və coystik (25 və 9 iynəli) qoşulur.


FireWire - Apple şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır. Əsasən rəqəmsal kameraları qoşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

PS / 2 - klaviatura, maus və digər giriş cihazlarını bir kompüterə bağlamaq üçün istifadə olunan indi bir-birinə bağlanmayan standart bir növüdür. Ümumiyyətlə, bu tip kabellər (PS / 2 kabel), portlar (PS / 2 port) və bu tip klaviatura və maus ilə istifadə olunan digər bağlayıcılara aiddir. PS / 2 portları dəyirmi və 6 pindən ibarətdir. Çox hallarda, mavi PS / 2 portları klaviatura istifadə edilərkən, yaşıl PS / 2 portları isə siçanlar tərəfindən istifadə edilir.

No comments:

Post a Comment

www.magistrol.com

MAGISTR OL